Minimal İnvaziv (En az kesiyle) Cerrahi

  • 13
  • HAZ

Minimal İnvaziv (En az kesiyle) Cerrahi

sertifika1 sertifika1
fk1

Minimal invaziv cerrahi; kadın hastalıkları alanında gerek standart ve gerekse kanser cerrahilerinde süratle artarak klasik cerrahinin yerini almaktadır. Minimal invaziv cerrahi dendiğinde geleneksel laparoskopik veya güncel robotik cerrahi anlaşılmaktadır.

Minimal invaziv cerrahinin her iki şeklinde de; daha az ağrı, daha az kan kaybı, daha az hastanede yatış, daha erken güncel yaşama dönüş ve daha estetik sonuçlar söz konusudur. Açık cerrahideki kesi yerinin açılması, iltihaplanması, fıtıklaşması gibi sorunlar yaşanmayacak kadar nadirdir.

Kanser hastaları için ise en önemli fayda ek radyoterapi ve kemoterapi için zaman kaybının önlenmesidir. Açık cerrahi sonrası ek tedaviler için her şey iyi gider ve kesi iltihaplanmaz ise 3-6 hafta beklemek gerekirken minimal invaziv cerrahide 7-10 gün beklemek yeterlidir.

Jinekolojik kanser cerrahisinde ileri evre yumurtalık kanseri hariç her kadın kanserinde minimal invaziv cerrahi uygulanabilir.

Minimal invaziv cerrahileri karşılaştırdığımızda; eklemli aletlerle çalışma, 3 boyutlu görme, dikiş kolaylığı robotik cerrahiyi laparoskopik cerrahinin önüne geçirmiştir. Her iki cerrahide de açık cerrahiye geçiş %5-10 açık cerrahiye geçiş mecburiyeti vardır. Bu oran robotik cerrahide daha azdır.

Dolayısiyle bugün için en iyi cerrahi robotik cerrahidir. Laparoskopik cerrahi ikinci sıradadır. Robotik cerrahinin tek sorunu maliyetidir. Üç milyon Euro’luk bir cihaz ve her hasta için sadece bir kez kullanılabilen sarf malzemeleri vardır.